Ciljevi i djelatnosti udruge

Ciljevi osnivanja udruge sukladno Statutu:

 • unapređenje dobrobiti ruralne zajednice i čuvanje, te zaštita kulturne baštine i tradicionalnih običaja žitelja Općine Brinje – glavni cilj Udruge
 • podržavanje dostojanstva žene u obitelji i društvu
 • poticanje razvoja kreativnosti mladih
 • podizanje ekološke svijesti
 • njegovanje etnološkog identiteta ruralnog područja na kojem djeluje
 • podupiranje i daljnji razvoj gospodarske, društvene , kulturne vitalnosti zajednice
 • podupiranje individualnog stvaralaštva članova
 • podržavanje i organiziranje kulturno zabavnih aktivnosti i suradnje s javnošću 

Djelatnosti Udruge:

1) Obrazovanje, znanost i istraživanje

 •   Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 •   Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 •  Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama
 •  Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture
 •   Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 •   Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta
 •   Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode,

2) Gospodarstvo

 •  Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 •   Ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva

3) Demokratska politička kultura

 •   Prevencija nasilja,
 •   Volonterstvo,
 •   Promicanje društvene solidarnosti
 •   Interkulturalni dijalog
 •   Poticanje participativne demokracije/ sudjelovanja građana u odlučivanju
 •   Praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 •   Razvoj civilnoga društva
 •   Razvoj lokalne zajednice

4) Održivi razvoj

 •   Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 •   Planiranje razvoja ruralnih područja,
 •   Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja
 •   Zaštita javnih dobara u ruralnim područjima,
 •   Razvoj društvenog kapitala,
 •   Razvoj ruralnih područja,

5) Socijalna pomoć i podrška

 •   Pomoć i podrška starijim osobama,
 •   Pomoć i podrška djeci
 •   Pomoć i podrška mladima
 •  Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 •   Pomoć i podrška nezaposlenima
 •   Pomoć i podrška obitelji,
 •   Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške,

6) Socijalne usluge

 •   Savjetovanje i pomaganje
 •   Pomoć u kući.  Psihosocijalna podrška
 •   Rana intervencija
 •   Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija,Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi)
 •   Organiziranje slobodnih aktivnosti ,
 •   Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici

7) Humanitarna pomoć

 •  Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 •   Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba
 •   Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

8) Demokratska politička kultura 

 •  Razvoj civilnoga društva ,
 •   Razvoj lokalne zajednice.