Još jedna dobra vijest dolazi od nas. Udruzi Pavenka odobreno je 49.600,00 kn od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Sportsko – rekreativne aktivnosti i edukacije o EU projektima u Općini Brinje.
Tjelesna aktivnost je važan faktor očuvanja zdravlja i funkcionalnih sposobnosti osoba kako mlađe tako i starije životne dobi, današnji način života drastično smanjuje tjelesnu aktivnost ljudi u svim aspektima života bez obzira na dob. Ovim projektom povećala bi se sportsko – rekreativna aktivnost kod djece, mladih i osoba starije životne dobi, te bi ih se potaklo na usvajanje zdravih životnih navika. Također, u cilju zapošljavanja te educiranja mladih javila se potreba za organiziranjem edukacije o EU projektima koja bi im dala potrebno znanje o tome na koje natječaje se mogu javiti kako bi iskoristili svoj potencijal ili čak ostvarili samozapošljavanje. U ovom projektu parteri su Općina Brinje i Dječji vrtić Tratinčica Brinje.

Radimo sve u našoj mogućnosti da podignemo razinu kvalitete života u našoj lijepoj Općini. U nadi što većeg odaziva, srdačno Vas pozdravljamo ?

P.S. O svim daljnjim informacijama vezano uz realizaciju projekta biti ćete pravovremeno obaviješteni.